om oss

Bedehuset.be

  

      

 

  Om oss

 

  Bedehuset

  

 

   Adr : C / O Alf Arntzen, Mølnbakken 52, 8050 Tverlandet

 

  

   Konto : 15033430032

 

   Org nr : 911 589 389   

      

-----------------------------

 

 

   - Bønneressurs i Bodø/Salten i Nordland,

     for alt Guds   folk.

 

   - Evangeliske møter.

 

   - Evangelisering i Nord.

 

--------------------------

  Grunnlegger : Forkynner Gunnar Vollan.

 

----------------------------

 

   Kjære venn.

 

  Etter en konkret opplevelse med Herren, den 23 nov. 2011 i rorhuset i rekebåten,

  som forøvrig er mitt lønnkammer, kom kallet om å reise opp et bønnested i Salten,

  med utgangspunkt i Bodø, Nordlands hovedstad.

  Ønsket, og min lengsel er at Gud skal reise opp et folk fra hver forsamling / menighet i området,

  som søker Gud for mer av Bønnens og Nådens Ånd.

 

  I 2 Mos. 17,8-16, kan du lese om Moses, og bønnearmene. Da Moses armer ble trette og begynte å

  synke,støttet Aron og Hur hans hender,en på hver side. Og så lenge Moses hender var løftet mot

  himmelen hadde Israel overtaket,men når hendene sank,fikk Amalek overtaket.

 

  Den kjente predikanten Spurgeon sa ved en anledning : "Hvor er det fiendene blir overmannet? 

  Ikke ute på slagmarken,men på kne i Gudshus." Og vi vet alle at bak hver omvendelse,

  ligger et  offer,en kamp i bønn.

 

  Når Jesus skulle lære disiplene å be,begynte han med "Fader Vår" Matt 6,9. To små ord som

  rommer mye. Bønnen "Fader Vår" forteller en hel del om hva bønn er. Vi er alle barn som tillitsfult

  kan få legge tanker,uro,gleder og sorger frem for Gud vår Far, i visshet om at Han tar imot oss

  med åpne armer. Han hører alle våre bønner.

  Bønn er den fortrolige samtalen mellom et Guds barn, og den gode Far i himmelen. "Bønn kan også

  være å lukke Jesus inn i sin nød."

 

  Det er også godt å søke Gud i stillheten. Kristen effektivitet er ikke først og fremst, å utrette en

  mengde ting,men det er bønn og fortrolig samfunn med Gud. Tenk hvor mange skritt vi kunne

  spart oss hvis vi ba mer. Ikke en eneste bønn går til spille. Når vi ser hvem vi er i Jesus Kristus,vår

  bror,og at Gud er vår Far. Da blir Bønnen hjertets utrykksmåte i samtale med Gud. Jo mer naturlig

  bønnen er,desto mer virkelig blir Han. La ditt bønneliv bli et hjerteforhold,hjerte til hjerte med

  Jesus. Og selv om livet har gitt oss spor i hjerte,er det jo ingen som har satt slike spor som Han.

 

  "Når hjerte er villig,finner det tusen utveier. Når hjertet er uvillig,finner det tusen utflukter."

 

  I min barndom var jeg mye sammen med min kjære farmor Anna,og var det en dag ho hadde det

  skikkelig travelt,sa hun bestandig, "Gunnar i dag må vi bruke ekstra tid i bønn,skal vi rekke alt vi

  har å gjøre." Hun hadde lært seg bønnens vei og effekten av det.

 

 

  Vil du være med ? Velkommen å være med å be i Bedehuset.be

 

 

 

  Gud velsigne deg.

 

 

  Hilsen din bror og venn

 

        Gunnar Vollan.